TAPU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Müracaat anında doldurulacaktır)

2. Binanın iki ayrı cepheden çekilmiş 2 adet fotoğrafı 

3. 2000 yılından önce Elektirik ve Su Faturasının Aslı

(eğer herhangi bir fatura yoksa ilgili kurumdan onaylı dökümü )

4. Tapu Tahsis Belgesi fotokopisi; eğer yoksa (Beyazıt Mercan Yokuşunda İ.B.B Gecekondu Mesken Binasından)

 İmar Affı Başvuru Formu ve 2.000 TL. lik Ziraat Bankası Makbuzu Fotokopisi

5. Beyoğlu Belediyesinden "Mükellef Bilgileri Beyan Dökümü"

6. Satış Yapıldıysa Noterden Onaylı "Satış Vaadi S özleşmesi" 

7. Varisler adına müracat yapılacaksa

-Nüfüs Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği

- Noterden Veraset İlanı

-Vekaletname

BAŞVURU NOKTASI: FETİHTEPE CAMİİ ALT KATI 

0212 250 85 42 


Yorumlar - Yorum Yaz