DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

 

 

 

YENİ OKMEYDANI  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

 

       Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı: “YENİ OKMEYDANI derneğidir.

      Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.

       Dernek Adresi: Kaptanpaşa Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi No:4/C Kasımpaşa-Beyoğlu-İstanbul’dur. 

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2-Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.     

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek


10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

      17- Kültürel Sanatsal faaliyetler:                          

 

Bülten, Dergi, Gazete, Kitap, Yazmak, Yayınlamak

 

İnternet Yayınları, Kurmak, Yapmak ve Yayını,

 

Bilgilendirmek Faaliyet ve Çalışmalar hakkında bilgiler vermek

 

 Toplum ve çevremizde olup bitenleri anlattığımız:

 

Reklamlar, Uzun Metrajlı Sinema Filmleri, Dizi Filmler, Tiyatrolar, Belgeseller, Kısa Filmler, Fotoğraf Eğitimleri ve Sergileri, Film, Edebiyat ve Spor Festivallileri, Okçuluk Sporu Eğitim, Müsabaka ve Yarışmaları. Müsabakalar ve Yarışmaları Düzenlemek, Çalışmak, Yapmak, Yaymak, Organize etmek,

Seminerler, Eğitimler, Konferanslar, Yurt İçi ve Yurt Dışı geziler, Kültürel etkinlikler, Kermesler, Folklor, Gitar, Tiyatro ve Bilumum Kültürel Eğitim, Kurslar, Etkinlik Gösteri ve Faaliyetleri.

 

Özel Günlerde, Dini ve Milli Günlerde Toplu Etkilikler Organize etmek. Mevlitler ve sohbetler düzenlemek.

Geziler, yemekler, toplantılar, vb ve bunun gibi etkinlikler..

 

18-Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak aynı zamanda bölgemizde bulunan teslerin pozitif faydalarından da istifade ederek Konferanslar düzenlemek, Sanatçılar, Din adamları, Âlimler, Akil Adamların katıldığı toplantılar, konserler etkinlikler organize etmek.

Kütüphane hizmetinden de yararlanılabilen bu yapıda, eğitim ve sosyal sorumluluk toplantıları faaliyetlerinde bulunmak, bilumum sosyal sorumluluk projeleri yapmak,

   19-Halkı bilgilendirmek için özellikle kadın ve çocukların eğitim ve spor alanında desteklenmesi amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Yeni neslin inşasında güçlü akıllı, nitelikli insanlar olarak yetişmesine katkıda bulunmak.